close
چت روم

جملات دلگیر و عاشقانه با تصویر

جملات دلگیر و عاشقانه با تصویر

jomalate asheghane 1

امشب

 

از ایـــــنجا 

 

صدایت میـــــکنم !

 

تو

 

از آنــــــجا بغلم کن !  …

 

jomalate asheghane 1.

در ادامه مطلب ببینید…

 

.

.

یک نامه نوشتم به تو با این مضمون :

 

 

من عاشقم و گواه من این دل ِ خون

 

 

 

تو ساده و بی تفاوت اما … گفتی :

 

از اینکه به من علاقه داری … ممنون !

jomalate asheghane 2

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

قول بده که خواهــــی آمد …

 

اما

 

هــــرگز نیا !

 

اگــــر بیایی …

 

همه چیــــز خراب میشود !!

 

 

 

دیگر نمیتوانم

 

اینگونه با اشتیاق ، 

 

به دریا و جاده خیــــره شوم !!

 

من

 

خــــو کرده ام به این انتظار ؛

 

به این پــــرسه زدن ها …

 

در اسکله و ایستگاه !

 

اگــــر بیایی …

 

من چشم به راه چه کسی بمانم ؟؟!

 

 

 

jomalate asheghane 3

 

 

.

.

.

.

 

 

غبـــــاری که

 

 

از تــــــو نشسته روی قلــــبم …

 

 

بارون چیــــه …

 

 

سیل نمیــــتونه بشوره !!

jomalate asheghane 4

 

.

.

.

.

 

 

تـــــمام زنان دنیا


 

بـــرای مـــردانی که دوست دارند ،


 

شال گـــردن مـــی بافند …


 

جــــز من !


 

که نشسته ام اینجـــا ،


 

و بــــرای ” تــــــو “


 

شعــــر میـــبافم !!

jomalate asheghane 5

 

 

.

.

.

.

 

 

روی کاغذ نوشتم : دست هـــای تو …

 

و روی آن دست کشیدم !

 

روی کاغذ نوشتم : شانـــه های تو …

 

و سر بر شانه ات گذاشتم !

 

روی کاغذ نوشتم : چشــــم های تو …

 

و یک دل سیر تماشایشان کردم !

 

هر صبح …

 

با مشتـــی کاغذ در آغوشم 

 

از خواب ِ تـــو بیدار شدم !

 

و اینک

 

روی همــــان کاغذ قـــدیمی 

 

می نویسم :

 

من …

 

از این زندگـــی کاغذی خسته ام !

 

 

jomalate asheghane 6

 

 

.

.

.

.

 

 

هــــر کجا هستی …


 

باش !


 

دل من


 

با دل تــــــو


 

خواهــــد ماند !

 

jomalate asheghane 7

 

 

.

.

.

.

 

 

 

 

” ساعت ” ها

 

به عقــب برگشتند …

 

امــــا

 

” تو ” نه !

 

حتـــی پائیز هم نتوانست تو را برگرداند !

 

 

jomalate asheghane 8

 

 

 

 

.

.

.

.

 

 

مــراقب باش پا بر روی چشمانم نگذاری …


 

این چشم ها هنوز …


نگرانند برای تو !

 

 

jomalate asheghane 9

 

 

.

.

.

.

 

 

دسـت من

 

خالی است از …

 

بودن تو !

 

امــــا 

 

دلــــم ؛ تا دلت بخـــواهد …

 

از ” تـــو ” پــر است !!

 

 

 

jomalate asheghane 10

 

 

 

 

.

.

.

.

 

مــــی شود یک شب خوابید ،

 

و صبــح

 

با خبــر شد ، غم ها را از یک کنــار به دور ریخته اند ؟!

 

که اگـــر اشکی هست …

 

یا از عمــق ِ شادمانی دلی بی درد است ؛

 

یا از پــس ِ به هم رسیدن های دور …

 

یا گـــریه ی کودکی

 

که دست بی حواسش ، بادبادکـــی را بر باد می دهد !

 

کــاش مــی شد

 

یک صبــح

 

کسی زنگ خانه هامان را بــزند بگــوید :

 

با دست ِ پـــر آمده ام …

 

با لبــخند ،

 

با قلب هایی آکنده از عشــق های واقعی .

 

از آن ســـوی دوست داشتن ها …

 

آمده ام بمــانم و …

 

هـــرگز نروم !!

 

jomalate asheghane 11

 

 

.

.

.

.

 

 

ریاضی وار هم که نگاهت کنم …

 

” تــو 

 

نه در مثلث عشق جا مــی شوی ،

 

نه در دایــره ی تاریخ ،

 

نه در چهـار ضلعی هیچ پنجره ای !

 

تــو

 

روز به روز بـزرگ تر از هر هندسه ای مـــی شوی …

 

برعکس ِ من ،

 

که به حسابــم نمی آوری …

 

خودت ، اصلا حساب نمـــی شوی .

 

تــــو

 

بیشتر از انگشتان دست ِ منـــی …

 

خیــــلی بیشتر !

 

چگــونه بشمارمت ؟!

 

jomalate asheghane 12

 

 

.

.

.

.

 

 

انــگار صدای پا به خوابم آمد

 

مانند خیــال ها به خوابم آمد

 

 

 

خواننده ی شعرهای من ! باور کن

 

یک بـار خود ِ شما به خوابم آمد

 

jomalate asheghane 13

 

 

.

.

.

.

 

بـــعضـــی وقـــتـــا دوســـتـــ دارمـــ کـــنارمـــ بـــاشیـــ

 

مـــحکـــم بـــغـــلـــمـــ کـــنیـــ

 

بـــزاریـــ آرومـــ گـــریـــهـــ کـــنمـــ

 

راحـــتـــ بـــشـــم

 

بـــعد آهـــســـتهـــ تـــو گـــوشـــمـــ بـــگیـــ:

 

دیـــوونـــهـــ منـــکهـــ بـــاهـــاتـــمـــ….!
 
 
 
 
jomalate asheghane 14
 
 
 
 

.

.

.

.

 
 
 
چه دلمان بخواهد،

 

چه دلمان نخواهد،

خدا یک وقت هایی دلش نمیخواهد،

ما چیزی را که دلمان میخواهد

داشته باشیم…

 
 
 

امشب

 

از ایـــــنجا 

 

صدایت میـــــکنم !

 

تو

 

از آنــــــجا بغلم کن !  …

 

jomalate asheghane 1.

در ادامه مطلب ببینید…

 

.

.

یک نامه نوشتم به تو با این مضمون :

 

 

من عاشقم و گواه من این دل ِ خون

 

 

 

تو ساده و بی تفاوت اما … گفتی :

 

از اینکه به من علاقه داری … ممنون !

jomalate asheghane 2

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

قول بده که خواهــــی آمد …

 

اما

 

هــــرگز نیا !

 

اگــــر بیایی …

 

همه چیــــز خراب میشود !!

 

 

 

دیگر نمیتوانم

 

اینگونه با اشتیاق ، 

 

به دریا و جاده خیــــره شوم !!

 

من

 

خــــو کرده ام به این انتظار ؛

 

به این پــــرسه زدن ها …

 

در اسکله و ایستگاه !

 

اگــــر بیایی …

 

من چشم به راه چه کسی بمانم ؟؟!

 

 

 

jomalate asheghane 3

 

 

.

.

.

.

 

 

غبـــــاری که

 

 

از تــــــو نشسته روی قلــــبم …

 

 

بارون چیــــه …

 

 

سیل نمیــــتونه بشوره !!

jomalate asheghane 4

 

.

.

.

.

 

 

تـــــمام زنان دنیا


 

بـــرای مـــردانی که دوست دارند ،


 

شال گـــردن مـــی بافند …


 

جــــز من !


 

که نشسته ام اینجـــا ،


 

و بــــرای ” تــــــو “


 

شعــــر میـــبافم !!

jomalate asheghane 5

 

 

.

.

.

.

 

 

روی کاغذ نوشتم : دست هـــای تو …

 

و روی آن دست کشیدم !

 

روی کاغذ نوشتم : شانـــه های تو …

 

و سر بر شانه ات گذاشتم !

 

روی کاغذ نوشتم : چشــــم های تو …

 

و یک دل سیر تماشایشان کردم !

 

هر صبح …

 

با مشتـــی کاغذ در آغوشم 

 

از خواب ِ تـــو بیدار شدم !

 

و اینک

 

روی همــــان کاغذ قـــدیمی 

 

می نویسم :

 

من …

 

از این زندگـــی کاغذی خسته ام !

 

 

jomalate asheghane 6

 

 

.

.

.

.

 

 

هــــر کجا هستی …


 

باش !


 

دل من


 

با دل تــــــو


 

خواهــــد ماند !

 

jomalate asheghane 7

 

 

.

.

.

.

 

 

 

 

” ساعت ” ها

 

به عقــب برگشتند …

 

امــــا

 

” تو ” نه !

 

حتـــی پائیز هم نتوانست تو را برگرداند !

 

 

jomalate asheghane 8

 

 

 

 

.

.

.

.

 

 

مــراقب باش پا بر روی چشمانم نگذاری …


 

این چشم ها هنوز …


نگرانند برای تو !

 

 

jomalate asheghane 9

 

 

.

.

.

.

 

 

دسـت من

 

خالی است از …

 

بودن تو !

 

امــــا 

 

دلــــم ؛ تا دلت بخـــواهد …

 

از ” تـــو ” پــر است !!

 

 

 

jomalate asheghane 10

 

 

 

 

.

.

.

.

 

مــــی شود یک شب خوابید ،

 

و صبــح

 

با خبــر شد ، غم ها را از یک کنــار به دور ریخته اند ؟!

 

که اگـــر اشکی هست …

 

یا از عمــق ِ شادمانی دلی بی درد است ؛

 

یا از پــس ِ به هم رسیدن های دور …

 

یا گـــریه ی کودکی

 

که دست بی حواسش ، بادبادکـــی را بر باد می دهد !

 

کــاش مــی شد

 

یک صبــح

 

کسی زنگ خانه هامان را بــزند بگــوید :

 

با دست ِ پـــر آمده ام …

 

با لبــخند ،

 

با قلب هایی آکنده از عشــق های واقعی .

 

از آن ســـوی دوست داشتن ها …

 

آمده ام بمــانم و …

 

هـــرگز نروم !!

 

jomalate asheghane 11

 

 

.

.

.

.

 

 

ریاضی وار هم که نگاهت کنم …

 

” تــو 

 

نه در مثلث عشق جا مــی شوی ،

 

نه در دایــره ی تاریخ ،

 

نه در چهـار ضلعی هیچ پنجره ای !

 

تــو

 

روز به روز بـزرگ تر از هر هندسه ای مـــی شوی …

 

برعکس ِ من ،

 

که به حسابــم نمی آوری …

 

خودت ، اصلا حساب نمـــی شوی .

 

تــــو

 

بیشتر از انگشتان دست ِ منـــی …

 

خیــــلی بیشتر !

 

چگــونه بشمارمت ؟!

 

jomalate asheghane 12

 

 

.

.

.

.

 

 

انــگار صدای پا به خوابم آمد

 

مانند خیــال ها به خوابم آمد

 

 

 

خواننده ی شعرهای من ! باور کن

 

یک بـار خود ِ شما به خوابم آمد

 

jomalate asheghane 13

 

 

.

.

.

.

 

بـــعضـــی وقـــتـــا دوســـتـــ دارمـــ کـــنارمـــ بـــاشیـــ

 

مـــحکـــم بـــغـــلـــمـــ کـــنیـــ

 

بـــزاریـــ آرومـــ گـــریـــهـــ کـــنمـــ

 

راحـــتـــ بـــشـــم

 

بـــعد آهـــســـتهـــ تـــو گـــوشـــمـــ بـــگیـــ:

 

دیـــوونـــهـــ منـــکهـــ بـــاهـــاتـــمـــ….!
 
 
 
 
jomalate asheghane 14
 
 
 
 

.

.

.

.

 
 
 
چه دلمان بخواهد،

 

چه دلمان نخواهد،

خدا یک وقت هایی دلش نمیخواهد،

ما چیزی را که دلمان میخواهد

داشته باشیم…

 
 
 
jomalate asheghane 15برچسب ها:عکس، دانلود، عکس غمگین، عکس متن دار، دانلود عکس، دانلود متن، دانلود متن زیبا، دانلود متن غمگین، عاشقانه، عکس جدید، عکس عاشقانه، جملات دلگیر و عاشقانه با تصویر،
امتیاز : :: نتیجه : 1 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 2
تعداد بازدید مطلب : 352
[ جمعه 22 / 12 / 1393 ] [ 8:33قبل از ظهر ] [ ] [ نظرات () ]